Sąsiedzi wspólnie muszą płacić za utrzymanie muru oraz drzew i krzewów na granicy działek

Sąsiedzi powinni ponosić wspólnie koszty utrzymania murów, płotów, ogrodzeń i innych urządzeń, które znajdują się na granicy ich gruntów.

Zgoda autora na przedruk nie zawsze potrzebna

Utworem w rozumieniu prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie odkąd wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Jakie roszczenia mogą mieć wydawcy prasy

Czy wydawcy prasy mają roszczenia związane z wykorzystywaniem zawartości dzienników w internecie?

Urzędnicy zasłaniają się aż 40 tajemnicami

Dziś za ujawnienie tajemnicy państwowej, służbowej, zawodowej, skarbowej czy bankowej grożą wysokie kary, łącznie z pozbawieniem wolności. Natomiast za nieudostępnienie informacji ustnej nie ma żadnej sankcji.

Weryfikacja stacji kontroli pojazdów raz w roku

Policja może zatrzymać dowód rejestracyjny auta, jeżeli stwierdzi, że badanie techniczne pojazdu zostało przeprowadzone przez stację kontroli, która nie miała odpowiednich uprawnień

Słaby złoty stał się przyczyną straty Lotosu w I kwartale

Lotos, po słabym IV kwartale 2008 r., także I kwartał tego roku zakończy stratą. Analitycy prognozują, że Orlen na różnicach kursowych stracił w tym okresie ponad 1 mld zł.

„W dobie kryzysu można zaoszczędzić na cle”

Rozmawiamy z SZYMONEM PARULSKIM, szefem Grupy Akcyzowo-Celnej Ernst & Young – Obecnie firmy intensyfikują działania, które mają na celu zwiększenie efektywności prowadzenia działalności poprzez wdrożenie procedur celnych. Równie popularna staje się centralizacja obsługi odpraw celnych.

Dokonywanie zmian granic gmin i powiatów jest zgodne z konstytucją

Przyznanie rządowi kompetencji do dokonywania zmian w podziale terytorialnym kraju na zasadach określonych w ustawach samorządowych jest zgodne z konstytucją.

Za brak świadectwa energetycznego nie będą groziły sankcje tylko do 2014 roku

Do sprzedaży mieszkania na rynku wtórnym będzie konieczne świadectwo energetyczne.

Oświadczenie majątkowe przedstawicieli władz samorządowych

Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta muszą złożyć oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Niezłożenie oświadczenia majątkowego w dodatkowo wyznaczonym terminie, np. przez radnego lub wójta, od następnej kadencji władz samorządowych będzie wiązało się z wygaśnięciem mandatu. Analizując dane zawarte w oświadczeniu majątkowym, urząd skarbowy uwzględnia również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym małżonka osoby składającej oświadczenie.

Strona 5 007 z 5 055« Pierwsza...5 0055 0065 0075 0085 009...Ostatnia »