Grupa CCC miała w III kw. 2018 r. 41,7 mln zł straty netto j.d., zgodnie z szacunkami

Grupa CCC miała w trzecim kwartale 2018 roku 41,7 milion zł straty netto jednostki dominującej wobec 38,6 milion zł zysku netto 12 miesięcy wcześniej – podała podmiot gospodarczy w raporcie kwartalnym. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.

Strona 1 z 11