Wyższy import to zasługa krajowej konsumpcji. Słabnąca koniunktura wpłynie na eksport

Krajowa konsumpcja, która trzyma się efektywnie odpowiada za wyższy import, ale w obliczu słabnącej koniunktury w strefie Euro 2012 nie należy oczekiwać wyraźnego wzrostu popytu na polskie towary, co wpłynie na dynamikę eksportu – wskazała w komentarzu Sonia Buchholtz z Konfederacji Lewiatan.

Strona 1 z 11